Màster en Gestió de l’Oficina de Farmàcia del COFB (MGOF) – Presentación 2019