l’objectiu prioritari de la indústria farmacèutica és la qualitat del medicament