Liders de Marketing Professional de L’Any – edición 1993