1a Jornada del Consell sobre ESTRATÈGIA I ACCIONS PER A LA FARMÀCIA 2014-2016