MGOF Màster en Gestió de l’oficina de farmàcia
Opinió dels experts – Juan Antonio Sánchez

https://vimeo.com/792900274/ef4a7f1e3b